Avel och kastrering av hundar

Funderar du att använda din hund i avel? Läs mer här om hur du planerar för avel och om det är bättre att kastrera en hund som inte är lämplig för avel.

Är hunden lämplig för avel?

Det är mycket att fundera över om du vill föda upp valpar så börja planeringen tidigt. Du behöver läsa och sätta dig in ordentligt om avel för att kunna ta en lämpligt beslut. Det är viktigt att valparna och tiken har det så bra som möjligt så att valparna växer upp till friska och trevliga hundar. Miljön ska vara säker och hundarna ska ha motion och stimulans.

Har du en hund med stamtavla så hittar du rasspecifika avelsstrategier, RAS, som gäller för avel inom en specifik ras. Målet med denna plan är att hundar som föds upp ska vara så friska och hälsosamma ur alla aspekter. Här hittar du information om hundens hälsa, exteriör och mentalitet. Genom att läsa denna ras så får du en uppfattning om din hund är lämplig.

Ju mer du läser om din hunds ras och tar reda på om din hunds familj, desto större chans är det att du kan ta ett bra beslut. Hanhunden är viktig och en ur hälsohänseende mindre bra kull belastar hanhunden i lika stor grad som tiken. Fundera på om just den här tiken passar för hanhunden.

Svenska Kennelklubben har en e-tjänst Avelsdata där du finner information om både individuella hundar men även statistik om raser, Det gör även att provpara två hundar för att exempelvis kontroller inavelgraden hos eventuella valpar.

När är hunden mogen att paras?

En tik är fysisk könsmogen mellan sex månader och ett och ett halvt års ålder. Men detta innebär inte att tiken är mogen fysiskt eller psykiskt för att ta hand om valpar. Vänta minst ett år till. Enligt lagstiftningen så är det förbjudet att para tikar som är yngre än 18 månader. Det rekommenderas att tiken ska ha fyllt minst två år innan hon paras. När tiken paras för första gången så ska hon inte vara över sju år gammal.

Det finns ingen specificerad minimum ålder när det gäller hanhunder. Dock så innebär det inte att det är klokt att para en hundhund så fort den är könsmogen.

Kastering av hunden

Om din hund inte är en utställningshund eller en potentiell avelhund så finns det flera fördelar med att kastrera hunden. Testiklarna plockas bort på hanhunden medan livmodern och äggstockarna tas bort på tiken. Tiken kommer inte att löpa efter kastreringen. En tidig kastrering vid runt sex månaders ålder minskar riken för juvertumörer hos tiken och problem med prostata hos hanhunden.